Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY PREFERRED FREEZER SERVICES - VIỆT NAM
CÔNG TY PREFERRED FREEZER SERVICES - VIỆT NAM
LINEAGE LOGISTICS VIETNAM
163 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HV LIÊN KẾT
84 28 37733303
84 28 37733304
v1sales@lineagelogistics.com
www.lineagelogistics.com
DL 716
Dịch vụ kho Lạnh, cung ứng các giải pháp logistics từ vận chuyển, kho bãi, dịch vụ cấp đông, lưu trữ hàng hóa, đóng gói, thay bao bì, v.v.