Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng
Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng
CANFOCO DANANG
Lô C34, C3-5, KCN thủy sản Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Đà Nẵng
Chế biến, Xuất khẩu, Thương mại
84 236 3925677
84 236.3925676
info@halongdanang.com;
www.halongdanang.com
DH 203
HACCP, HALAL, IFS
Cá ngừ ngâm dầu, cá ngừ ngâm muối đóng hộp hoặc đóng túi, Mexico salad, Exotic salad, Dressing