Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam
Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam
RYNAN
Ấp Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Trà Vinh
Nghiên cứu và sản xuất các thiết bị khoa học công nghệ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản.
+84 29 4374 6991
+84 29 4374 6992
tu.duong@rynan.vn; tu.nguyen@rynan.vn
www.rynantech.vn
ISO 9001:2015