Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
VCAD
Số 25 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
HÀ NỘI
HV LIÊN KẾT
(+84) 24 22205002
(+84) 24 22205003
ccid@moit.gov.vn
www.qlct.gov.vn
Quản lý nhà nước về cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ người tiêu dùng, phối hợp DN, HH ngành hàng đối phó với các vụ kiện trong thương mại quốc tế và áp dụng các biện pháp tự vệ.