Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Fisheries Việt Nam
Công ty TNHH Fisheries Việt Nam
VIETNAM FISHERIES CO., LTD
Số 10, Đường số 16, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
CB, XK, TM, DV
+84902460205
bod@vietnam-fisheries.com; sales@vietnam-fisheries.com
www.vietnam-fisheries.com; www.vietnamfisheries.com.vn
HACCP, HALAL, ISO, BRC
Hàng đông lạnh: tôm cá biển, cá ngừ, mực-bạch tuộc, nguyễn thể hai mảnh vỏ, cá nước ngọt…; cá cơm khô; cá biển đóng hộp