Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH TM - SX Hoàng Cầm
Công ty TNHH TM - SX Hoàng Cầm
HOCA CO.,LTD
268 Hồ Học Lãm, khu phố 3, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Hội viên chính thức
+84 28 3980 1729
+84 28 3980 1930
hoangcamco@hcm.vnn.vn; vynguyenkp@gmail.com
www.hoangcamco.vn
DL271
HACCP
Cá biển, mực bạch tuộc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh: mực nang cuộn, mực nang ống trái thông, mực nang trái thông, sushi ống, hàng khô..