Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỎ MAY
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỎ MAY
CO MAY SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY
Số 1738 đường Võ Nguyên Giáp (30/4 cũ), Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Chế biến và xuất khẩu: cá mú fillet, bạch tuộc cắt luộc, cá wohoo steak, cá phèn fillet đông lạnh…
+ 84 2543597708
giang@comayseafood.com
www.comayseafood.com
DL 438
HACCP, HALAL, BRC
cá mú fillet, bạch tuộc cắt luộc, cá wohoo steak, cá phèn fillet đông lạnh…