Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Kỹ Thuật và TM DV NASA
Công ty TNHH Kỹ Thuật và TM DV NASA
NASA ENGINEERING AND TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
66A Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. HCM
TP Hồ Chí Minh
Thương mại và dịch vụ thủy sản: cung cấp giải pháp, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến, thiết bị cấp đông…
+84 918 749 160
info@nasa-tech.com.vn
www.nasa-tech.com.vn
cung cấp giải pháp, thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống lạnh cho nhà máy chế biến, thiết bị cấp đông…