Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CHẾ BIẾN TS XUẤT KHẨU MINH HẢI
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN TS XUẤT KHẨU MINH HẢI
MINH HAI JOSTOCO
9 Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
CB, XK, TM
84 290 3828278
84 290 3836921/3580993
jostoco@hcm.vnn.vn; jostoco@jostoco.com; hathanh@jostoco.com; nguyentanduong@vnn.vn; tchc@jostoco.co
www.jostoco.com
DL 130
BAP 4Star ; ASC ; BSCI (đang tiến hành) ; HALAL ; BRC
Tôm đông lạnh