Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thông Thuận
Công ty TNHH Thông Thuận
T&T CO., Ltd
"Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Nhà máy: Cụm công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
Bình Thuận
CB, XK, NT
84 252 3853884/259.3.523.485
84 259 3820379
thongthuan@thongthuanseafood.com; truonghuuthong@gmail.com; dnquoctuan@vnn.vn; sales@thongthuanseafo
www.thongthuanseafood.com
DL560, DL601
HACCP, IFS, Global Gap, BAP, ASC
Tôm đông lạnh