Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH SARAYA GREENTEK
Công ty TNHH SARAYA GREENTEK
SARAYA GREENTEK
Phòng VP 13.05, lầu 13, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
TP Hồ Chí Minh
Thương mại, dịch vụ
84 28 62583291
84 28 62583290
info-sg@global.saraya.com; TRANGDUONG@GLOBAL.SARAYA.COM; thanhtam@global.saraya.com
www.saraya.vn
Cung cấp thiết bị và công nghệ cho vệ sinh an toàn thực phẩm