Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc
Công ty TNHH Thủy sản Hồng Ngọc
HONG NGOC SEAFOODS
Lô B3, Khu công nghiệp Hòa Hiệp, xã Hòa Hiệp Bắc, Huyện Đông Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Tỉnh Phú Yên
CB, XK
+84 2573 548444/333
+84 2573 548678
info@hongngocseafood.com; cuong@hongngocseafood.com
www.hongngocseafood.com
DL 609
Cá ngừ đông lạnh, cá cờ kiếm đông lạnh, cá dũa động lạnh, các cam đen, cá chẽm đông lạnh