Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH XNK Thủy sản Tấn Khởi
Công ty TNHH XNK Thủy sản Tấn Khởi
TAN KHOI SEAFOOD CO.,LTD
Khóm 2, Phường 1, Thị xã Gía Rai, tỉnh Bạc Liêu
Bạc Liêu
Chế biến, Xuất khẩu
+84 29 1370 6666
+82 29 1370 6666
tankhoiseafood@gmail.com; kiepquangphu@gmail.com
www.tankhoi-seafood.com
DL 184
HACCP, HALAL, ISO, BRC
Tôm đông lạnh