Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN
CÔNG TY CP ĐÔNG LẠNH QUY NHƠN
SEAPRODEX FACTORY - F16
Số 4 đường Phan Chu Trinh, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
BÌNH ĐỊNH
Chế biến, Xuất khẩu
84 256 3891205/ 3893402
84 256 3893200
seaprodexf16@yahoo.com.vn; seaprodexf16qn@gmail.com
www.seaprodexf16.com
DL 16
HACCP, GMP, ISO 22000:2018
Tôm Vannamei đông lạnh Block, IQF: HOSO, HLSO, PDTO, PD; Tôm Vannamei Cooked IQF: PDTO, PD; Tôm Vannamei xiên que: HLSO, PDTO, PD; Tôm Vannamei Nobashi, susi ..