Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CAMIMEX
CÔNG TY CP CAMIMEX
CAMIMEX
333 Đường Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
HV CHÍNH THỨC
84 290 3831608
84 290 3832297
camimex.group@camimex.com.vn/ hhnhan@camimex.com.vn/ xuantoan@camimex.com.vn/ dnson@camimex.com.vn
www.camimex.com.vn
DL 25, DL 178, DL 351
HACCP, GMP, SSOP, BAP, ISO, BRC...
Tôm đông lạnh, cá nước ngọt, mực