Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CP CAMIMEX
CÔNG TY CP CAMIMEX
CAMIMEX
333 Đường Cao Thắng, Phường 8, Tp. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
CB, XK, TM
84 290 3831608
84 290 3832297
hhnhan@camimex.com.vn; camimex.group@camimex.com.vn; dnson@camimex.com.vn; hvtan@camimex.com.vn
www.camimex.com.vn
DL 25, DL 178, DL 351
BAP, BRC, IFS, Bio Suisse, EU Organic, Naturland, ASC, HALAL, SMETA
Tôm đông lạnh, Tôm GTGT: Tôm Tempura, Tôm tẩm bột, tôm tươi, tôm hấp, tôm nguyên con đông semi-IQF, tôm PTO, tôm PD, Cooked Sushi