Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới
Công ty Cổ phần Kho lạnh Kỷ Nguyên Mới
NECS
Lô B25, B26, B27, B28-2 Đường Dọc 2, KCN Phú An Thạnh, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Long An
Long An
DV
+84 1900 0383
info@necs.vn; kinhdoanh@necs.vn; quynhnhu@necs.vn; voanhthu@necs.vn
www.necs.vn
Dịch vụ kho lạnh