Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Frescol Tuna (Việt Nam)
Công ty TNHH Frescol Tuna (Việt Nam)
FRESCOL TUNA (VIET NAM) CO., LTD
Khu B, KCN Nam Cấm, KKT Đông Nam, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Nghệ An
CB, XK
+ 84 2383 798880/83/86
+ 84 2383 798877
qa.department@frescoltuna.com; nguyet.n@tcivn.com
http://www.frescoltuna.com/
DL 983
HACCP
Cá ngừ đông lạnh: Thăn cá ngừ hấp chín đông lạnh, Vụn cá ngừ hấp chín đông lạnh, Thịt đỏ cá ngừ hấp chín đông lạnh.