Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Pilmico Việt Nam
Công ty TNHH Pilmico Việt Nam
PILMICO VN
Quốc lộ 30 cụm CN Bình Thành, xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
Đồng Tháp
Thương mại và dịch vụ thủy sản
+84 277 3541 787
+84 277 3541 763
pilmico.dt@aboitiz.com; huong.nguyen@aboitiz.com;
www.pilmico.vn
Thương mại và dịch vụ thủy sản