Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
FIMEX VN
Km 2132 Quốc lộ 1A, phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
SÓC TRĂNG
HV CHÍNH THỨC
84 299 3822223/ 3822203
84 299 3822122
info@fimexvn.com/fimexvn@vnn.vn/fimexvninfo@yahoo.com.vn
www.fimexvn.com
DL 132
HACCP, BRC, ISO 9001:2000, ISO 14001:2004; OHSAS 18001, ACC, HALAL
Tôm đông lạnh