Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thanh Khôi
Công ty TNHH Thanh Khôi
THANH KHOI COMPNAY LIMITED
724A, QL1A, ấp Phú Lợi, Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang
HẬU GIANG
Chế biến, xuất khẩu
84 293 3953233
84 293 3848925
thanhkhoiltd@gmail.com
http://www.thanhkhoi.vn/
HACCP, ISO 22000, IFFO
bột cá, dầu cá,nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi như: tấm, cám, mì lát