Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Thuận
Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bình Thuận
THAIMEX Seafood
75 -77 Võ Thị Sáu, Phường Hưng Long, Tp.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Bình Thuận
Hội viên Chính thức
84 252 3822223/2211096
84 252 3822123
info@thaimex.com.vn
www.thaimex.com.vn
DL 241, HK 48
HACCP, BRC 8
'Squid Sugata (Mực Ống Sugata), Squid Sushidane (Mực Ống Sushi), Cuttlefish Sashimi (Mực Nang Sashimi), Squid Tube (Mực Ống Tube), Squid Ring IQF(Khoanh mực IQF), Squid Head (Đầu mực), Squid Tube IQF(Mực Ống tube), Premium Seafood Mix, Seafood Cocktail (Hải sản ngũ sắc), Half Shell Scallop (Điệp 1 mảnh), Scallop Meat (Cồi Điệp); Dried Products: Dried Squid Skin-On (Mực khô), Dried Baby Squid, Yellow Stripe Trevally (Cá Chỉ khô), Salted Lizard fish (Cá Mối khô)