Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA
IDI CORP
Quốc lộ 80, Cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, Xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
84 277 6296801/277 6283 906
84 277 3680382/277 3680 618
idiseafood@vnn.vn
www.idiseafood.com
DL 479
HACCP, HALAL, ISO, BRC, ASC, BAP
Cá Tra fillet đông lạnh