Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
CL-FISH CORP
Số 90 đường Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Tp. Long Xuyên, An Giang
AN GIANG
HV CHÍNH THỨC
84 296 3932821
84 296 3934034
sales.clfish@gmail.com / sales@clfish.com.vn/clfish@clfish.com.vn
www.clfish.com
DL 370
BRC, ISO 22000:2018, HALAL JAKIM, HALAL GCC, HACCP FDA, GLOBAL GAP, ASC, BAP, DIPOA
cá tra đông lạnh, cá tra GTGT