Góp ý văn bản

Dự thảo QCVN mới về nước thải công nghiệp do Bộ Tài nguyên Môi trường đang lấy ý kiến các bên. Dự kiến Bộ TNMT sẽ ban hành QCVN mới trong Quý 1/2021. Dự thảo này sẽ thay thế cả cho QCVN 11:2015 về nước thải CBTS mà các nhà máy thủy sản đang áp dụng. Tuy nhiên các chỉ tiêu trong dự thảo này đang ngặt nghèo hơn cả QCVN 40:2011 về nước thải công nghiệp và QCVN 11:2015 về nước thải CBTS, trong đó điển hình là P chỉ từ 4-6 mg/l, N chỉ từ 20-40 mg/l.

Văn phòng Hiệp hội nhận được công văn số 13244/SGTVT-TC ngày 6/11/2020 của Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến góp ý cho Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu, cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Nghị định (sau đây gọi tắt là dự thảo) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2012 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2018 sửa đổi Nghị định 2231/2008/NĐ-CP về thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, trong đó có thủy sản, sản phẩm thủy sản.

Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau hai năm thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp với thực tế và gây ra một số bất cập cho các DN trong hoạt động SXKD, điển hình như quy định xử phạt vi phạm HC về mã số mã vạch nước ngoài trên bao bì hàng XK.

(vasep.com.vn) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới. Nghị định này sẽ ban hành trong năm 2020 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Dự thảo nghị định này vừa có sự kế thừa vừa có một số thay đổi so với nghị định trước đó là Nghị định số 85/2015/NĐ-CP.

(vasep.com.vn) Ngày 30/7/2020, VASEP đã gửi Công văn số 105/CV-VASEP tới Bộ Khoa học và Công nghệ góp ý hai dự thảo đang được lấy ý kiến là Dự thảo sửa đổi, bổ sung NĐ 43/2017 về nhãn hàng hoá và Dự thảo thông tư ghi nhãn điện tử.

Thông tư 38/2015/TT-BTC và thông tư 39/2018/TT-BTC về thủ tục HQ, GSHQ, thuế XNK và quản lý thuế đối với hàng hóa XNK sau nhiều năm thực hiện đã phát sinh một số vướng mắc hoặc có một nội dung không phù hợp với thực tế và gây ra một số bất cập cho các DN trong hoạt động XNK.

Bộ KHCN đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư Quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC (sau đây gọi là dự thảo Thông tư).

Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (gọi tắt là EVFTA) giai đoạn 2020-2022 được ký chính thức ngày 30/6/2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Hiệp định đã được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 12/02/2020 và Hội đồng châu Âu thông qua ngày 30/3/2020. Về phía Việt Nam, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định EVFTA ngày 08/6/2020.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất (xin vui lòng xem file gắn kèm)

Trong năm 2019, một số quy định, chính sách và thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung liên quan đến lĩnh vực hải quan đã được ban hành (file đính kèm). Để tiếp tục đồng hành cùng DN, Tổng cục Hải quan gửi phiếu tìm hiểu nhu cầu trợ giúp từ DN qua thời gian thực tế triển khai các quy định chính sách thủ tục mới ban hành sửa đổi bổ sung.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, trong đó có nhiều điểm mới so với quy định hiện hành (Nghị định 45/2013/NĐ-CP).  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM