Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy sản NVD
Công ty TNHH Thủy sản NVD
NVD SEAFOOD CO.,LTD
Khu phố thương mại Vincom, phường 1, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
CÀ MAU
HV CHÍNH THỨC
+84 918571217; +84 982345717
84 290 3510660
sales@nvdseafood.com.vn, sales1@nvdseafood.com.vn;
www.nvdseafood.com.vn
DL400
HACCP
Mực – bạch tuộc đông lạnh: Mực nút làm sạch nguyên con đông lạnh, mực nang làm sạch nguyên con đông lạnh, bạch tuộc làm sạch nguyên con đông lạnh, bạch tuộc cắt xếp bông đông lạnh, mực nang philê cuộn đông lạnh, Cá rô phi, cá điêu hồng đông lạnh