TS. Hồ Quốc Lực

Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Thực phẩm Sao Ta.
Ms. Lê Hằng
PGĐ Thông tin
Email: lehang@vasep.com.vn
Tel: 024.3.771.5055 (ext:204)
Mobile: 0982.195.872
Ms. Kim Thu
Trưởng ban biên tập
Email: kimthu@vasep.com.vn
Tel: 024.3.771.5055 (ext: 203)
Mobile: 0977.859.495
Ms. Kiều Oanh
Email: kieuoanh@vasep.com.vn
Mobile: 0965.097.642
  • daotao
  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM