Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH sản xuất thiết bị trao đổi nhiệt Gia Thịnh
Công ty TNHH sản xuất thiết bị trao đổi nhiệt Gia Thịnh
Công ty TNHH sản xuất thiết bị trao đổi nhiệt Gia Thịnh
Trụ sở: 189 Gò Dưa, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. - Nhà máy: 85 Ngô Chí Quốc, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh
HỘI VIÊN LIÊN KẾT
+84 28 37293692
mailbox@giathinhree.com
giathinhree.com
Sản xuất thiết bị trao đổi nhiệt