SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
116/NQ-CP 24/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 116/NQ-CP: chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
107/NQ-CP 11/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 107/NQ-CP: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
83/2021/NĐ-CP 13/09/2021 13/09/2021 Nghị định Nghị định 83/2021/-CP: biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam-Campuchia
105/NQ-CP 09/09/2021 09/09/2021 Nghị quyết Nghị quyết 105/NQ-CP: hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
97/NQ-CP 28/08/2021 28/08/2021 Nghị quyết Nghị quyết 97/NQ-CP: phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 5) cho khách hàng sử dụng điện
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 15/10/2021 Nghị định Nghị định 80/2021/-CP: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa
5187/VPCP-CN 29/07/2021 Công văn Công văn 5187/VPCP-CN: tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch Covid-19
1015/TTg-CN 25/07/2021 Công văn Công văn 1015/TTg-CN: vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng dịch Covid-19
198/TB-VPCP 21/07/2021 Thông báo Thông báo 198/TB-VPCP: kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo không theo quy định
75/NQ-CP 14/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 75/NQ-CP: phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
68/NQ-CP 01/07/2021 Nghị quyết Nghị quyết 68/NQ-CP: một số chính sách hỗ trợ người lao động người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
979/PC-VPCP 02/06/2021 Khác Công văn 979/PC-VPCP: phiếu chuyển (kiến nghị hỗ trợ các doanh nghiệp tiêm vắc xin phòng Covid-19)
55/2021/NĐ-CP 24/05/2021 01/07/2021 Nghị định Nghị định 55/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021 Nghị định Nghị định 53/2021/-CP: Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định UKVFTA giai đoạn 20212022
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021 19/04/2021 Nghị định Nghị định 52/2021/-CP: gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN tiền thuê đất trong năm 2021
47/2021/NĐ-CP 01/04/2021 01/04/2021 Nghị định Nghị định 47/2021/-CP: quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp
41/2021/NĐ-CP 30/03/2021 15/05/2021 Nghị định Nghị định 41/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 31/03/2021 Nghị định Nghị định 44/2021/-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống Covid-19
18/2021/NĐ-CP 11/03/2021 25/04/2021 Nghị định Nghị định 18/2021/-CP: sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/-CP quy định chi tiết một số điều biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
11/2021/NĐ-CP 10/02/2021 30/03/2021 Nghị định Nghị định 11/2021/-CP: quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển