Đại hội Toàn thể Hiệp hội VASEP nhiệm kỳ 6 (2020 – 2025)

Hội nghị Toàn thể Hội viên VASEP 2019: Nhận định cơ hội, thách thức và chiến lược mục tiêu năm 2019 - 2020

Hội nghị toàn thể hội viên VASEP 2017

Hội nghị toàn thể hội viên VASEP 2016

Hội nghị Tổng kết Xuất khẩu tôm năm 2012  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM