Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty TNHH Thủy Sản Trang Thủy
Công ty TNHH Thủy Sản Trang Thủy
Trang Thuy Seafood Co., Ltd
Lô A12 KCN An Phú, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
Phú Yên
HV CHÍNH THỨC
+84 257 3848 298
info@trangthuyseafood.vn; gd.trang@trangthuyseafood.vn
www.trangthuyseafood.vn
DL 626, HK 337
Cá Biển, cá ngừ, hàng khô, đông lạnh