XNK thủy sản Việt Nam

 

Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 24/09/2021
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 24/09/2021
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 24/09/2021
Thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 24/09/2021
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 24/09/2021
Một số đơn hàng XK tôm sang Hàn Quốc tháng 8/2021 24/09/2021
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 17/09/2021
Doanh nghiệp XK thủy sản Việt Nam 8 tháng đầu năm 2021 17/09/2021
Xuất khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 17/09/2021
Xuất khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 17/09/2021
Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 31/8/2021 17/09/2021
Xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 31/7/2021 17/09/2021
Một số đơn hàng XK thủy sản sang Mỹ tháng 8/2021 17/09/2021
Thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 10/09/2021
Thị trường nhập khẩu tôm Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 10/09/2021
Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 10/09/2021
Thị trường nhập khẩu cá ngừ Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 10/09/2021
Thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 10/09/2021
Một số đơn hàng XK tôm sang Mỹ tháng 8/2021 10/09/2021
Xuất khẩu thủy sản Việt Nam từ 1/1 đến 15/8/2021 03/09/2021