SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
19/2021/TT-BTC 18/03/2021 03/05/2021 Thông tư Thông 19/2021/TT-BTC: hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
1723/TCHQ-TXNK 12/04/2021 Công văn Công văn 1723/TCHQ-TXNK: phân loại mặt hàng surimi (chả ) đông lạnh
2550/BTC-TCT 12/03/2021 Công văn Công văn 2550/BTC-TCT: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
07/2021/TT-BTC 25/01/2021 11/03/2021 Thông tư Thông 07/2021/TT-BTC: quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam Liên minh Châu Âu
11125/BTC-TCT 14/09/2020 Công văn Công văn 11125/BTC-TCT: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
5575/TCHQ-GSQL 21/08/2020 Công văn Công văn 5575/TCHQ-GSQL: chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA
75/2020/TT-BTC 12/08/2020 12/08/2020 Thông tư Thông 75/2020/TT-BTC: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 279/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
7811/BCT-CST 26/06/2020 Công văn Công văn 7811/BCT-CST: thực hiện thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản
3776/TCHQ-GSQL 09/06/2020 Công văn Công văn 3776/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu
5977/BTC-TCT 20/05/2020 Công văn Công văn 5977/BTC-TCT: triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/-CP
47/2020/TT-BTC 27/05/2020 23/01/2020 Thông tư Thông 47/2020/TT-BTC: quy định về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa NK trong giai đoạn dịch Covid-19
3948/BTC-TCT 03/04/2020 Công văn Công văn 3948/BTC-TCT: trả lời vướng mắc của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam
2324/TCHQ-GSQL 10/04/2020 Công văn Công văn 2324/TCHQ-GSQL: sử dụng số, vạch đối với hàng hoá xuất khẩu
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
755/TCHQ-GSQL 11/02/2020 Công văn Công văn 755/TCHQ-GSQL: Kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp thủ tục hải quan
176/TCT-DNNCN 14/02/2020 Công văn Công văn 176/TCT-DNNCN: khấu trừ thuế thu nhập nhân
81/2019/TT-BTC 15/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 81/2019/TT-BTC: quy định quản rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
80/2019/TT-BTC 15/11/2019 01/01/2020 Thông tư Thông 80/2019/TT-BTC: hướng dẫn thủ tục hải quan, quản thuế, phí lệ phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/-CP về hoạt động thương mại biên giới.
7180/CT-TCHQ 19/11/2019 Chỉ thị Chỉ thị 7180/CT-TCHQ: chấn chỉnh tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc