SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
03/2021/TT-NHNN 02/04/2021 17/05/2021 Thông tư Thông 03/2021/TT-NHNN: sửa đổi Thông 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
7751/NHNN-TD 23/10/2020 Công văn Công văn 7751/NHNN-TD: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên
145/SPS-BNNVN 12/10/2020 Công văn Công văn 145/SPS-BNNVN: thông báo khẩn của Vương quốc Ảrập Xêút về việc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đánh bắt tự nhiên nguồn gốc từ Việt Nam
06102020/HHDN 06/10/2020 Công văn Công văn 06102020/HHDN: đóng góp ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ các hiệp hội doanh nghiệp
1961/PTTH&TTĐT 02/10/2020 Công văn Công văn 1961/PTTH&TTĐT: soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên truyền hình
1730/QĐ-NHNN 30/09/2020 01/10/2020 Quyết định Quyết định 1730/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VNĐ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
15092020/CĐDN 15/09/2020 Công văn Công văn 15092020/CĐDN: đề nghị lấy ý kiến xây dựng Luật Công đoàn sửa đổi từ cộng đồng doanh nghiệp
3339/NHNN-TTGSNH 08/05/2020 Công văn Công văn 3339/NHNN-TTGSNH: giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông số 01/2020/TT-NHNN
920/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 920/-NHNN: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng, chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực theo quy định tại Thông 39/2016/TT-NHNN
919/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 919/-NHNN: Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VND của tổ chức, nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN theo quy định tại Thông 07/2014/TT-NHNN
918/QĐ-NHNN 12/05/2020 13/05/2020 Quyết định Quyết định 918/-NHNN: lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong TT điện tử liên ngân hàng cho vay đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán trừ của NHNN đối với các ngân hàng
1153/TCT-KHKD 15/04/2020 Công văn Công văn 1153/TCT-KHKD: chính sách hỗ trợ khách hàng đối với container hàng lạnh nhập khẩu hàng gạo xuất khẩu
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
245/TLĐ 18/03/2020 Công văn Công văn 245/TLĐ: lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
420/QĐ-NHNN 16/03/2020 17/03/2020 Quyết định Quyết định 420/-NHNN: mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức TD, chi nhánh NHNN đối với KH vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
01/2020/TT-NHNN 13/03/2020 13/03/2020 Thông tư Thông 01/2020/TT-NHNN: quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
1117/NHNN-TD 24/02/2020 Công văn Công văn 1117/NHNN-TD: triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19
424/TĐC-QLCL 27/12/2019 Công văn Công văn 424/TĐC-QLCL: trả lời vướng mắc trong xử hàng hóa nhập khẩu vi phạm về ghi nhãn
3234/TB-TCT 25/11/2019 Công văn Công văn 3234/TB-TCT: kế hoạch làm hàng tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trong dịp Tết Dương lịch 2020 Tết Âm lịch Canh năm 2020
1360/HD-TLĐ 28/08/2019 10/09/2019 Khác Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ: công đoàn tham gia xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở tại nơi làm việc