SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
453/QLCL-CL1 14/04/2021 Công văn Công văn 453/QLCL-CL1: mẫu chứng thư cho các hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU
1151/QĐ-BNN-TCTS 19/03/2021 19/03/2021 Quyết định Quyết định 1151/-BNN-TCTS: phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025
970/QĐ-BNN-QLCL 08/03/2021 08/03/2021 Quyết định Quyết định 970/-BNN-QLCL: công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản chất lượng nông lâm sản thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
794/QĐ-BNN-TCTS 26/02/2021 26/02/2021 Quyết định Quyết định 794/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
184/QĐ-BNN-QLCL 12/01/2021 12/01/2021 Quyết định Quyết định 184/-BNN-QLCL: ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021
214/QĐ-BNN-TCTS 14/01/2021 14/01/2021 Quyết định Quyết định 214/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản tàu , đảm bảo an toàn cho người tàu hoạt động thủy sản
1961/QLCL-CL1 30/12/2020 Công văn Công văn 1961/QLCL-CL1: xuất khẩu thuỷ sản vào Vương quốc Anh
115/2020/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/2020/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
8719/BNN-QLCL 14/12/2020 Công văn Công văn 8719/BNN-QLCL : tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản XK vào Trung Quốc
8471/BNN-QLCL 04/12/2020 Công văn Công văn 8471/BNN-QLCL : Trung Quốc tăng cường kiểm soát hàng thuỷ sản đông lạnh nhập khẩu
4407/QĐ_BNN_TCTS 04/11/2020 04/11/2020 Quyết định Quyết định 4407/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác (đợt III năm 2020)
13/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 25/12/2020 Thông tư Thông 13/2020/TT-BNNPTNT: sửa đổi bổ sung một số điều của Thông 21/2018/TT-BNNPTNT
7365/BNN-CBTTNS 23/10/2020 Công văn Công văn 7365/BNN-CBTTNS: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
3997/QĐ-BNN-TCTS 12/10/2020 12/10/2020 Quyết định Quyết định 3997/-BNN-TCTS: công bố Danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt 2 năm 2020)
3930/BNN-TCTS 05/10/2020 05/10/2020 Quyết định Quyết định số 3930/BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thuỷ sản từ khai thác
3905/QĐ-BNN-TCTS 02/10/2020 02/10/2020 Quyết định Quyết định 3905/-BNN-TCTS: chỉ định công bố danh sách cảng biển cho tàu đánh bắt thủy sản, tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng Việt Nam
96/SPS-BNNVN 17/07/2020 Công văn Công văn 96/SPS-BNNVN: thông báo của Trung Quốc kiểm tra Covid-19 trong thực phẩm lạnh nhập khẩu
525/CBTTNS-CS 07/07/2020 Công văn Công văn 525/CBTTNS-CS: Cẩm nangDịch bệnh Covid An toàn Thực phẩm: Cẩm nang dành cho DN thực phẩm