SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 18/09/2020 Thông tư Thông 05/2020/TT-BNNPTNT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giống thủy sản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống nước ngọt. Phần 1: Chép, phi)
2487/BNN-CBTTNS 09/04/2020 Công văn Công văn 2487/BNN-CBTTNS: tình hình xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới Việt -Trung
558/TCTS-NTTS 25/04/2020 Công văn Công văn 558/TCTS-NTTS: thực hiện các giải pháp ổn định sản xuất, tiêu thụ tôm nước lợ ứng phó với đại dịch Covid-19
1022/QĐ-BNN-TCTS 24/03/2020 24/03/2020 Quyết định Quyết định 1022/-BNN-TCTS: Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 04/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 01/07/2020 Thông tư Thông 03/2020/TT-BNNPTNT: ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
2220/QLCL-CL1 29/11/2019 Công văn Công văn 2220/QLCL-CL1: quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU
179/QĐ-BNN-TCTS 13/01/2020 13/01/2020 Quyết định Quyết định 179/-BNN-TCTS: phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chống khai thác hải sản IUU từ T1-6/2020
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 13/02/2020 Thông tư Thông 28/2019/TT-BNNPTNT: quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.
2510/TCTS-KHCN&HTQT 07/11/2019 Công văn Công văn 2510/TCTS-KHCN&HTQT: thực hiện công bố hợp qui thức ăn, hóa chất sản phẩm xử môi trường nuôi trồng thủy sản
2786/TCTS-NTTS 11/12/2019 Công văn Công văn 2786/TCTS-NTTS: Khuyến cáo về việc sử dụng Ethoxyquin trong thức ăn thủy sản
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 14/01/2020 Thông tư Thông 21/2019/TT-BNNPTNT: hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
4092/QĐ-BNN-TCTS 29/10/2019 29/10/2019 Quyết định Quyết định 4092/-BNN-TCTS: hướng dẫn quy trình kiểm soát tàu nước ngoài đánh bắt thủy sản, vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản nguồn gốc từ khai thác cập cảng Việt Nam
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Thông tư Thông 11/2019/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Thông tư Thông 11/2019/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng BNN & PTNT
3852/QĐ-BNN-TCTS 08/10/2019 08/10/2019 Quyết định Quyết định 3852/-BNN-TCTS: đưa ra khỏi danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
3621/QĐ-BNN-TCTS 18/09/2019 18/09/2019 Quyết định Quyết định 3621/-BNN-TCTS: công bố danh sách cảng chỉ định đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
7649/BNN-TCTS 11/10/2019 Công văn Công văn 7649/BNN-TCTS: thực hiện xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
3919/QĐ-BNN-TCTS 11/10/2019 11/10/2019 Quyết định Quyết định số 3919/-BNN-TCTS: Về việc chỉ định công bố danh sách cảng biển (Đợt I)
7425/BNN-QLCL 07/10/2019 Công văn Công văn 7425/BNN-QLCL: soát, chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của EU về thực hiện khắc phục khuyến cáo liên quan đến IUU