SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
27/QĐ-BNN-TCTS 05/01/2018 05/01/2018 Quyết định Quyết định 27/-BNN-TCTS: ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề theo hướng dẫn của Ủy ban châu Âu
3390/QĐ-BNN-TCCB 27/08/2018 Quyết định Quyết định 3390/-BNN-TCCB: thành lập các Hội đồng xét tặng chuyên ngành Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam 2018
3177/QĐ-BNN-QLCL 09/08/2018 09/08/2018 Quyết định Quyết định 3177/-BNN-QLCL: công bố TTHC mới ban hành, TTHC thay thế, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực QLCL nông lâm sản thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ NN&PTNT
07/2018/TT-BNNPTNT 10/07/2018 24/08/2018 Thông tư Thông 07/2018/TT-BNNPTNT: Quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm sản phẩm tôm
2111/BNN-TCTS 15/03/2018 Công văn Công văn 2111/BNN-TCTS: kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp thủy sản liên quan đến chế độ làm việc, bảo hiểm hội, kinh phí công đoàn
1928/TCTS-KTTS 04/06/2018 Công văn Công văn 1928/TCTS-KTTS: triển khai, thực hiện Thông số 02/2018/TT-BNNPTNT
3335/BNN-TCTS 04/05/2018 Công văn Công văn 3335/BNN-TCTS: xác nhận chứng nhận nguyên liệu nhập khẩu để xuất khẩu sang thị trường các nước thuộc ICCAT
893/TY-KD 04/05/2018 Công văn Công văn 893/TY-KD: vướng mắc về yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng thủy sản xuất khẩu
893/TY-KD 04/05/2018 Công văn Công văn 893/TY-KD: vướng mắc về yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng thủy sản xuất khẩu
1526/QĐ-BNN-TCTS 03/05/2018 03/05/2018 Quyết định Quyết định 1526/-BNN-TCTS: đính chính thông 02/2018/TT-BNNPTNT, sửa đổi bổ sung thông 50/2015/TT-BNNPTNT, 25/2013/TT-BNNPTNT, 02/2006/TT-BTS, 62/2008/TT-BNN, 26/2016/TT-BNNPTNT
2995/BNN-TCTS 19/04/2018 Công văn Công văn 2995/BNN-TCTS: tăng cường công tác chỉ đạo, quản trong sản xuất tra
433/TY-TS 10/03/2018 Công văn Công văn 433/TY-TS: Kết quả đón Đoàn Úc sang tìm hiểu chuỗi xuất khẩu tôm sang Úc
1623/BNN-TCTS 27/02/2018 Công văn Công văn 1623/BNN-TCTS: Triển khai Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến 2025
670/QĐ-BNN-TCTS 26/02/2018 Quyết định Quyết định 670/-BNN-TCTS: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg về một số nhiệm vụ để khắc phục thẻ vàng IUU
433/TCTS-KTTS 08/02/2018 Công văn Công văn 433/TCTS-KTTS: Chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
02/2018/TT-BNNPTNT 31/01/2018 17/03/2018 Thông tư Thông 02/2018/TT-BNNPTNT: Sửa đổi, bổ sung Thông 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông 02/2006/TT-BTS, Thông 62/2008/TT-BNN Thông 26/2016/TT-BNNPTNT
345/QĐ-BNN-TCTS 30/01/2018 30/01/2018 Quyết định Quyết định 345/-BNN-TCTS: Về việc phân bổ 300 thiết bị đầu cuối kết nối vệ tinh MOVIMAR
15/SPS-BNNVN 30/01/2018 Công văn Công văn 15/SPS-BNNVN: Lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam vào Rập
424/BNN-TCTS 17/01/2018 Công văn Công văn 424/BNN-TCTS: Chấn chỉnh công tác xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác
20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 25/12/2017 Thông tư Thông 20/2017/TT-BNNPTNT: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/-CP của Chính phủ về quản thức ăn chăn nuôi, thủy sản