SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
09/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 15/03/2021 Thông tư Thông 09/2020/TT-BLĐTBXH: quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên
11/2020/TT-BLĐTBXH 11/11/2020 01/03/2021 Thông tư Thông 11/2020/TT-BLĐTBXH: Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
10/2020/TT-BKHCN 30/12/2020 Thông tư Thông 10/2020/TT-BKHCN: quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/-CP Nghị định số 74/2018/-CP về sử dụng số, vạch
4962/CHHVN-VTDVHH 25/12/2020 Công văn Công văn 4962/CHHVN-VTDVHH: giá cước vận tải container bằng đường biển
4525/CHHVN-VTDVHH 30/11/2020 Công văn Công văn 4525/CHHVN-VTDVHH: thực hiện việc niêm yết giá theo Nghị định số 146/2016/-CP
6487/BYT-ATTP 24/11/2020 Công văn Công văn 6487/BYT-ATTP: Thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang dịch bệnh Covid-19
4288/LĐTBXH-TTr 30/10/2020 Công văn Công văn 4288/LĐTBXH-TTr: hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021
2395/QĐ-BTNMT 28/10/2020 28/10/2020 Quyết định Quyết định 2395/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản , tái sử dụng, tái chế, xử giảm thiểu chất thải nhựa Quyết định số 1746/-TTg
1056/XNK-XXHH 22/10/2020 Công văn Công văn 1056/XNK-XXHH: triển khai thông số 11/2020/TT-BCT
1090/XNK-TS 30/09/2020 Công văn Công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
1274/TCTK-PPCĐ 22/09/2020 Công văn Công văn 1274/TCTK-PPCĐ: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
1981/QĐ-BTNMT 08/09/2020 08/09/2020 Quyết định Quyết định số 1981/-BTNMT: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra bản tài nguyên, môi trường biển hải đảo đến năm 2030
0959/XNK-NS 26/08/2020 Công văn Công văn 0959/XNK-NS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
2250/QĐ-BCT 24/08/2020 24/08/2020 Quyết định Quyết định 2250/-BCT: phê duyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2019
06/2020/TT-BLĐTBXH 20/08/2020 05/10/2020 Thông tư Thông 06/2020/TT-BLĐTBXH: Danh mục công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ)
0811/XNK-XXHH 30/07/2020 Công văn Công văn 0811/XNK-XXHH: hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
0736/XNK-TS 14/07/2020 Công văn Công văn 0736/XNK-NS: quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ nhập khẩu thực phẩm
0727/XNK-NS 10/07/2020 Công văn Công văn 0727/XNK-NS: cập nhật quy định của Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa