SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Công văn Công văn 5411/BCT-ĐTĐL: hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
5067/BCT-XNK 20/08/2021 Công văn Công văn 5067/BCT-XNK: xuất khẩu hàng hoá qua các của khẩu biên giới phía Bắc
3330/TB-CHHVN 16/08/2021 Thông báo Thông báo 3330/TB-CHHVN: kết luận của Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Hoàng Hồng Giang Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải tại cuộc họp trực tuyến về việc tăng giá cước vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
2558/LĐTBXH-VP 05/08/2021 Công văn Công văn 2558/LĐTBXH-VP: phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ
4812/BCT-XNK 10/08/2021 Công văn Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi
4769/BCT-CN 07/08/2021 Công văn Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
1168/CĐ-BYT 09/08/2021 Công điện Công điện 1168/-BYT: tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
3173/CHHVN-VTDVHH 06/08/2021 Công văn Công văn 3173/CHHVN-VTDVHH: hỗ trợ điều chỉnh thông tin cảng đích Cát Lái về các cảng Cái Mép
4482/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4481/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4481/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
5886/BYT-MT 22/07/2021 Công văn Công văn 5886/BYT-MT: vận chuyển hàng hoá
4349/BCT-TTTN 21/07/2021 Công văn Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
6779/BGTVT-VT 13/07/2021 Công văn Công văn 6779/BGTVT-VT: đề nghị ưu tiên xét nghiệm Covid-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải
3355/QĐ-BYT 08/07/2021 08/07/2021 Quyết định Quyết định 3355/-BYT: ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 20212022
4658/TCĐBVN-VT 08/07/2021 Công văn Công văn 4658/TCĐBVN-VT: hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hoá vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
4667/BYT-DP 11/06/2021 Công văn Công văn 4667/BYT-DP: tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các đơn vị
4260/BYT-DP 25/05/2021 Công văn Công văn 4260/BYT-DP: tiêm vắc xin phòng Covid-19
2787/QĐ-BYT 05/06/2021 05/06/2021 Quyết định Quyết định 2787/-BYT: ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi trường hợp mắc COVID-19 tại sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp"