SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
498/ATLĐ-CSBHLĐ 29/12/2017 Công văn Công văn 498/ATLĐ-CSBHLĐ: Tháo gỡ vướng mắc về việc công việc CBTS đông lạnh bị xếp vào nhóm nghề nặng nhọc độc hại
27/2017/TT-BCT 06/12/2017 06/12/2017 Thông tư Thông 27/2017/TT-BCT: Sửa đổi TT 28/2015/TT-BCT về thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
41/2017/TT-BGTVT 14/11/2017 01/01/2018 Thông tư Thông 41/2017/TT-BGTVT:Quản thu gom xử chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển
6134/BYT-PC 27/10/2017 Công văn Công văn 6134/BYT-PC: Về việc thực hiện ý kiến kết luận của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến muối I-ốt
801/QLKTTW- MTKD 26/09/2017 Công văn Công văn 801/QLKTTW- MTKD: đóng góp sửa đổi Nghị định 38/2012/-CP
3799/BHXH-BT 28/08/2017 Công văn Công văn 3799/BHXH-BT: hoàn thiện, cấp số BHXH cho người tham gia BHXH,BHYT
23/2017/TT-BLĐTBXH 15/08/2017 02/10/2017 Thông tư Thông 23/2017/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
11/2017/TT-BTC 28/07/2017 11/09/2017 Thông tư Thông 11/2017/TT-BCT: quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập chuyển khẩu hàng hóa
2106/TCMT-KSON 07/08/2017 Công văn Công văn 2106/TCMT-KSON: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nghị định số 154/2016/-CP về chi phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
89/QDNNVV-NVUT 30/05/2017 Công văn Công văn 89/QDNNVV-NVUT: Sửa đổi, bổ sung nội dung các chương trình hỗ trợ tài chính năm 2017 của Quỹ Phát triển DNNVV
2159/BHXH-BT 01/06/2017 01/06/2017 Công văn Công văn 2159/BHXH-BT: mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương sở mới
2022/ATTP-SP 12/05/2017 Công văn Công văn 2022/ATTP-SP: Công bố hợp chuẩn-hợp quy phù hợp với quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất tiêu dùng nội địa
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 01/01/2018 Thông tư Thông 59/2015/TT-BLĐTBXH: Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm hội về bảo hiểm hội bắt buộc
1700/ATTP-SP 24/04/2017 24/04/2017 Công văn Công văn số 1700/ATTP-SP: Công bố hợp chuẩn-hợp quy phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất tiêu dùng nội địa
36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 01/09/2016 Thông tư Thông số 36/2015/TT-BTNMT: quản chất thải nguy hại
3162/BCT-KV4 17/04/2017 Công văn Công văn 3162/BCT-KV4: Về việc tạo thuận lợi cho xuất khẩu thủy sản sang Arập Xêut
30/QDNNVV-NVUT 06/03/2017 Công văn Công văn số 30/QDNNVV-NVUT ngày 06/3/2017 của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Bộ Kế hoạch Đầu
CV 1408/BCT-ĐB 22/02/2017 Công văn CV 1408/BCT-ĐB: soát mức thuế nhập khẩu ưu đãi của ngừ trong Hiệp định VJEPA
1408/BCT-ĐB 22/02/2017 Công văn Công văn 1408/BCT-ĐB: soát mức thuế nhập khẩu ưu đãi của ngừ trong Hiệp định VJEPA
1016/BCT-KHCN 10/02/2017 Công văn Công văn số 1016/BCT-KHCN: Thông báo về hiệu lực thi hành của Thông số 37/2016/TT-BCT