Chỉ thị 05/CT-BCT: triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

05/CT-BCT
26/02/2020
26/02/2020
Bộ Công Thương
Ngày 26/02/2020, Bộ Công thương đã ban hành Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Để chủ động nguồn cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, Bộ Công thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu; Vụ thị trường Châu Âu-Châu Mỹ; Vụ thị trường Châu Á-Châu Phi và Cục Xúc tiến thương mại đánh giá nhu cầu tiêu thụ, dung lượng thị trường, thị hiếu, tỷ trọng và các khó khăn, vướng mắc trong việc xuất khẩu hàng hóa của VN sang thị trường sở tại, để từ đó nghiên cứu, đánh giá khả năng tăng trưởng xuất khẩu các mặt hàng của VN để bù đắp sụt giảm xuất khẩu do ảnh hưởng của dịch.

Đối với thị trường Châu Á phải thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh của Trung Quốc, đặc biệt đối với hàng nông sản.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2020.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
49/CT-BNN-TCTS 06/01/2021 06/01/2021 Chỉ thị Chỉ thị 49/CT-BNN-TCTS: tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản
36/CT-TTg 11/09/2020 Chỉ thị Chỉ thị 36/CT-TTg: chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020-2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
25/CT-TTg 04/06/2020 Chỉ thị Chỉ thị 25/CT-TTg: một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp
02/CT-NHNN 31/03/2020 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 02/CT-NHNN: các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19
16/CT-CP 31/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 16/CT-CP: thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
06/CT-BCT 11/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 06/CT-BCT: tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành Công Thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19
11/CT-TTg 04/03/2020 04/03/2020 Chỉ thị Chỉ thị 11/CT-TTg: các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
07/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị Chỉ thị 07/CT-TTg: giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia