SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
5411/BCT-ĐTĐL 06/09/2021 Công văn Công văn 5411/BCT-ĐTĐL: hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 5 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
5067/BCT-XNK 20/08/2021 Công văn Công văn 5067/BCT-XNK: xuất khẩu hàng hoá qua các của khẩu biên giới phía Bắc
1974/QĐ-BCT 18/08/2021 18/08/2021 Quyết định Quyết định 1974/-BCT: phê quyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2020
4812/BCT-XNK 10/08/2021 Công văn Công văn 4812/BCT-XNK: giảm phí lưu container, lưu kho, lưu bãi
4769/BCT-CN 07/08/2021 Công văn Công văn 4769/BCT-CN: đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
4482/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4482/BCT-TTTN: lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
4481/BCT-TTTN 27/07/2021 Công văn Công văn 4481/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
4349/BCT-TTTN 21/07/2021 Công văn Công văn 4349/BCT-TTTN: hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
02/2021/TT-BCT 11/06/2021 27/06/2021 Thông tư Thông 02/2021/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai-len
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
1056/XNK-XXHH 22/10/2020 Công văn Công văn 1056/XNK-XXHH: triển khai thông số 11/2020/TT-BCT
1090/XNK-TS 30/09/2020 Công văn Công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
19/2020/TT-BCT 14/08/2020 27/09/2020 Thông tư Thông 19/2020/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung các Thông quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN
0959/XNK-NS 26/08/2020 Công văn Công văn 0959/XNK-NS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU
2250/QĐ-BCT 24/08/2020 24/08/2020 Quyết định Quyết định 2250/-BCT: phê duyệt công bố danh sáchDoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2019
0811/XNK-XXHH 30/07/2020 Công văn Công văn 0811/XNK-XXHH: hướng dẫn về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong EVFTA
0736/XNK-TS 14/07/2020 Công văn Công văn 0736/XNK-NS: quy định mới của Hàn Quốc liên quan đến việc tiếp nhận trực tuyến hồ nhập khẩu thực phẩm
0727/XNK-NS 10/07/2020 Công văn Công văn 0727/XNK-NS: cập nhật quy định của Rập Saudi liên quan đến thuế suất thuế nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa
11/2020/TT-BCT 15/06/2020 01/08/2020 Thông tư Thông 11/2020/TT-BCT:quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữ Việt Nam Liên minh Châu Âu (EVFTA)
4251/BTC-ĐB 12/06/2020 Công văn Công văn 4251/BTC-ĐB: chế hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định EVFTA