SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển
143/2020/CV-VASEP 15/12/2020 Công văn Công văn 143/CV-VASEP: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 dự kiến KH hoạt động năm 2021
139/2020/CV-VASEP 10/12/2020 Công văn Công văn 139/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang thị trường Trung Quốc sau khi hàng bị phát hiện Covid tại Hán
138/2020/CV-VASEP 10/12/2020 Công văn Công văn 138/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang thị trường Trung Quốc sau khi hàng bị phát hiện Covid tại Hán
130/2020/CV-VASEP 30/11/2020 Công văn Công văn 130/CV-VASEP: tình hình kiểm soát Covid-19 đối với hàng đông lạnh nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc
128/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 128/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của 86/2012/-CP Nghị định 74/2018/-CP
127/2020/CV-VASEP 20/11/2020 Công văn Công văn 127/2020/CV-VASEP: tình hình xuất khẩu tra sang Trung Quốc
124/2020/CV-VASEP 19/10/2020 Công văn Công văn 124/2020/CV-VASEP: ý kiến của VASEP về dự thảo CV Bộ NNPTNT trả lời Bộ Tài chính về chính sách thuế TNDN cho hoạt động chế biến thuỷ sản
122/2020/CV-VASEP 13/10/2020 Công văn Công văn 122/2020/CV-VASEP: kiến nghị sửa đổi quy định về số vạch nước ngoài trên hàng xuất khẩu tại Nghị định 74/2018/-CP
121/2020/CV-VASEP 12/10/2020 Công văn Công văn 121/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 119/2017/-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sản phẩm
116/2020/CV-VASEP 31/08/2020 Công văn Công văn 116/2020/CV-VASEP: thông báo về việc đăng /cập nhật số DUNS khi đăng /gia hạn đăng định kỳ NMCBTP với US FDA
114/2020/CV-VASEP 26/08/2020 Công văn Công văn 114/2020/CV-VASEP: khiếu nại của VASEP về hình ảnh SP tôm trong quảng cáo thuốc Tonka của Công ty Dược phẩm Nhất Nhất
105/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 105/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung 43/2017 về nhãn hàng hoá Dự thảo thông ghi nhãn điện tử
104/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 104/2020/CV-VASEP: vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản đề xuất nội dung sửa đổi Thông 26/2015/TT-BTC
103/2020/CV-VASEP 30/07/2020 Công văn Công văn 103/2020/CV-VASEP: Báo cáo một số bất cập về quy định MSMV tại 74/2018 quy định ghi nhãn hàng XK trong Dự thảo sửa đổi 43/2017
100/2020/CV-VASEP 14/07/2020 Công văn Công văn 100/2020/CV-VASEP: góp ý các dự thảo Thông về nghề, công việc cho lao động chưa thành niên, danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
91/2020/CV-VASEP 01/07/2020 Công văn Công văn 91/2020/CV-VASEP: góp ý Dự thảo phiên bản 17/6/2020 TT sửa đổi, bổ sung TT 21/2018/TT-BNNPTNT
85/2020/CV-VASEP 16/06/2020 Công văn Công văn 85/2020/CV-VASEP: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản
82/2020/CV-VASEP 12/06/2020 Công văn Công văn 82/2020/CV-VASEP: bất cập việc một số Ban quản cảng yêu cầu khống chế số lượng nguyên liệu trên giấy xác nhận S/C bất hợp
80/2020/CV-VASEP 05/06/2020 Công văn Công văn 80/2020/CV-VASEP: chế phân bổ quản hạn ngạch thuế quan đối với SP ngừ đóng hộp surimi vào EU khi EVFTA hiệu lực