Tiêu điểm

(vasep.com.vn) Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021 - phiên họp cuối cùng trước khi được Quốc hội kiện toàn Chính phủ khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhất trí vay 2 tỉ USD phát triển ĐBSCL và yêu cầu các bộ ngành liên quan sớm ban hành kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 và tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

(vasep.com.vn) VASEP ủng hộ và cho rằng cần thiết có Đề án phát triển ngành chế biến thuỷ hải sản vì đây là một lĩnh vực quan trọng trong thúc đẩy sản xuất và sinh kế thuỷ hải sản Việt Nam, tạo ra giá trị gia tăng hàng hoá và kim ngạch XK cho đất nước.

(vasep.com.vn) Nếu chúng ta chỉ nhìn vào giá trị XK tăng so với cùng kỳ thì đừng vội mừng vì cấu thành trong giá XK, cước tàu biển đã tăng và chiếm tỷ trọng không nhỏ trong đó. Phản ánh mới đây của một số doanh nghiệp thủy sản hội viên VASEP cho thấy những khó khăn, gánh nặng đang đè lên các DN trong thời gian này.

(vasep.com.vn) Ngày 11/3/2021, VASEP đã gửi Công văn số 20/CV-VASEP tới Bộ LĐ-TB&XH đồng ý với đề xuất của Bộ giữ nguyên phương án không tăng lương tối thiểu năm 2021 để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp đảm bảo việc làm, không sa thải người lao động và tiếp tục duy trì thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu từ ngày 01/01 như đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

(vasep.com.vn) VASEP kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại việc phạt chậm nộp thuế GTGT của DN có lô hàng XK bị trả về (tính từ khi xuất khẩu lô hàng) và sớm có văn bản hướng dẫn đầy đủ và phù hợp để giúp các DN thủy sản có cơ sở liên hệ và làm thủ tục liên quan đến thuế GTGT với cơ quan thuế khi có lô hàng xuất khẩu bị trả về.

(vasep.com.vn) Trong văn bản gửi 13 bộ ngành và 4 hiệp hội (trong đó có VASEP) lấy ý kiến dự thảo báo cáo Chính phủ về tiền lương tối thiểu vùng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đã bác bỏ hai đề xuất của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2021, và điều chỉnh thời điểm tăng lương từ 1/1 hằng năm sang 1/7 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại buổi làm việc với Chính phủ vào cuối năm 2020.  Đồng thời, Bộ cũng đề nghị không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 và tiếp tục duy trì thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính (ngày 01/01) như thời gian vừa qua.

(vasep.com.vn) Xuất phát từ nhiều điểm bất cập trong thực tế khiến danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành còn lớn, Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết như: Nghị quyết 19-2018/NQ-CP; Nghị quyết số 02/NQ-CP (2020 và 2021) yêu cầu các Bộ, trong đó có Bộ NN&PTNT rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm cắt giảm danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; đổi mới phương thức quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn liền áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro.

(vasep.com.vn) Năm 2020 đã đi qua để lại bao tổn thương cho nhiều nền kinh tế lớn của thế giới. Nhờ những nỗ lực phi thường, Việt Nam ít bị ảnh hưởng hơn bởi đại dịch nhưng mọi mặt từ đời sống đến kinh tế - xã hội, giáo dục, an ninh quốc phòng cũng đã trải qua nhiều tháng bị đảo lộn. Ngành thủy sản Việt Nam cũng nằm trong chuỗi ảnh hưởng liên hoàn đó. Khó khăn liên tiếp từ các thị trường XK chính, thiên tai ảnh hưởng khiến cả người nuôi và doanh nghiệp thấp thỏm lo âu về bài toán duy trì “sự sống còn”. Kết thúc năm, tổng giá trị XK thủy sản Việt Nam đạt 8,4 tỷ USD, giảm 1,9% so với năm 2019. Có thể nói, kết quả này phản ánh sự cố gắng quên mệt mỏi của các doanh nghiệp thủy sản trong bối cảnh khủng hoảng.

(vasep.com.vn) Bắt đầu vào năm 2021, không chỉ cước phí tàu biển tiếp tục tăng phi mã, nhiều chi phí đầu vào cho sản xuất, chế biến thủy sản cũng tăng “chóng mặt” theo. Trước tình hình này, các DN thủy sản đang “đứng ngồi không yên”.

(vasep.com.vn) Ngày 12/01/2021, Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định số 184/QĐ-BNN-QLCL ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(vasep.com.vn) Ngày 12/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Đề án này được xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 giao Bộ Tài chính xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại của khẩu, Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm. Nhưng đáng tiếc, hàng hóa thủy sản đông lạnh NK lại không được nằm trong phạm vi của Đề án.

(vasep.com.vn) Ngày 01/01/2021, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết: 01 và 02 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Đây được coi như “kim chỉ nam” nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(vasep.com.vn) Bộ Công Thương vừa thông báo, EU đã chấp nhận C/O mẫu EUR.1 với seri AA được cấp bởi cơ quan, tổ chức cấp của Việt Nam đến hết ngày 31/12/2020. Như vậy, các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam có C/O mẫu EUR.1 với seri AA được cấp trước ngày 01/01/2021 vẫn được chấp nhận tại EU, cho dù lô hàng đó nhập khẩu vào EU sau ngày 01/01/2021. Kể từ ngày 01/01/2021, các cơ quan, tổ chức cấp được Bộ Công Thương ủy quyền sẽ cấp C/O mẫu EUR.1 từ seri AB trở đi.

(vasep.com.vn) Trong báo cáo của Bộ Công Thương gửi lên Thủ tướng Chính phủ dự báo, tình trạng thiếu tàu biển và thiếu container có thể kéo dài đến tháng 2-3/2021. Thậm chí việc dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, vẫn tiếp tục lây lan trên thế giới nhiều khả năng tình trạng này còn kéo dài hơn. Do đó, VASEP khuyến cáo các hội viên, trước tình hình căng thẳng trên, DN XNK thủy sản cần lên kế hoạch và kịch bản ứng phó nhằm hạn chế tối thiểu sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng và giảm thiểu tối đa sụt giảm XK của mỗi DN và tổng kim ngạch của toàn ngành trong thời gian tới.

(vasep.com.vn) Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đáng chú ý, trong nghị quyết này đề cập tới giải pháp về đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nội dung mà VASEP đã góp ý tham vấn với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản 10 năm (2021-2030).  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM