Tiêu điểm

(vasep.com.vn) Ngày 11/11/2020, Quốc hội đã ra Nghị quyết số 124/2020/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đáng chú ý, trong nghị quyết này đề cập tới giải pháp về đầu tư hạ tầng thủy sản, nâng cao năng lực sản xuất, nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đây cũng là một trong những nội dung mà VASEP đã góp ý tham vấn với Bộ NN&PTNT trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển ngành thủy sản 10 năm (2021-2030).

(vasep.com.vn) Ngày 11/12/2020, Bộ Công Thương đã gửi công văn tới Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) đề nghị Bộ này chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với các hãng tàu biển để tăng chuyến, tăng cường đưa container (cont) về Việt Nam, đồng thời quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng các đại lý hãng tàu nhân cơ hội tăng giá, thu các khoản phí bất hợp lý gây ảnh hưởng đến DN XNK Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa sang Châu Âu bằng đường sắt để giảm phụ thuộc vào đường biển.

(vasep.com.vn) Ngày 12/12/2020, Chính phủ đã ra Nghị quyết về phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2020. Trong đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK thì được miễn thuế NK theo quy định tại Khoản 7, Điều 16 của Luật số 107/2016/QH13 của Quốc hội. Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà DN đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp chưa nộp tiền thuế ấn định.

(vasep.com.vn) Văn phòng Chính phủ đã có công văn nêu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT theo dõi diễn biến, nghiên cứu và xử lý thông tin về việc XK thủy sản sang thị trường Trung Quốc.

(vasep.com.vn) Cho tới nay, VASEP đã gửi hai công văn báo cáo và kiến nghị (vào tháng 4 và tháng 10/2020) tới Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan về việc giải quyết vướng mắc trong quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch đối với hàng xuất khẩu tại Nghị định số 74/2018 (NĐ 74/2018). Ngoài ra, các cuộc họp, VASEP cũng nhiều lần đề nghị bãi bỏ quy định về sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại NĐ 74/2018. Tuy nhiên, hiện nay nội dung này vẫn có trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2012/NĐ-CP và 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ đang được lấy ý kiến trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

(vasep.com.vn) Ngày 12/11/2020, với đa số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, Quốc hội phê duyệt mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP; phê duyệt Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

(vasep.com.vn) Tại công văn số 7365/BNN-CBTTNS (CV 7365) gửi Bộ Tài chính mới đây, Bộ NN&PTNT cho biết ba hoạt động là: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -180C; chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín và chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT đều là hoạt động chế biến thủy sản và được phân vào nhóm ngành 102-1020: chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

(vasep.com.vn) Ngày 16/10/2020, Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Thư ngỏ kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp thủy sản và các cá nhân chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bị bão lụt. Đây là hành động thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp VASEP cùng tấm lòng hướng về khúc ruột miền Trung và ủng hộ đồng bào trong cơn hoạn nạn.

(vasep.com.vn) Ngày 13/10/2020, VASEP đã gửi Công văn số 122/2020/CV-VASEP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng và Bộ Khoa học và Công nghệ có chỉ đạo giải quyết vướng mắc quy định về mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài trên hàng XK tại NĐ 74/2018/NĐ-CP (NĐ 74/2018) thông qua bổ sung yêu cầu bãi bỏ quy định về MSMV nước ngoài cho hàng XK tại NĐ 74/2018 theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho hàng hoá XK của Việt Nam như thông lệ quốc tế đang thực thi, không tạo thêm các gánh nặng về thủ tục hành chính hay tạo ra các vướng mắc, ách tắc cho cộng đồng DN.  • Trang chủ - Right- BOTTOM
  • Trang chủ - Right - BOTTOM