Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG
SHENGLONG
Lô A05, KCN Đức Hòa 1, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
LONG AN
HV LIÊN KẾT
84 272 3761358
84 272 3761359
quachbaole@gmail.com/jeffaquatic@gmail.com/sale@shenglongbt.com
www.shenglongbt.com
ISO 22000 : 2005, HACCP
Thức ăn nuôi tôm thẻ, thức ăn nuôi tôm sú, thức ăn tăng trọng, hóa chất xử lý môi trường, kho lạnh cho thuê...