Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


Công ty Cổ phần thực phẩm Bạn và Tôi
Công ty Cổ phần thực phẩm Bạn và Tôi
BNT FOODS CORP
79-80 E1 Khu đô thị Sao Mai, P.Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
An Giang
84 296 3957 136/ 710 3843 073
84 296 3934 953/710 3844 739
btfood@vnn.vn/salesdept@bntpangamekong.vn
www.pangamekong.com
DL 293
HACCP, ISO 9001:2008, BRC, HALAL
Cá tra, cá rô phi/ diêu hồng đông lạnh