Tìm kiếm hội viên


Tiêu chí tìm kiếm


CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
CÔNG TY TNHH HÙNG CÁ
HUNGCA Co.,Ltd
KCN Thanh Bình, đường Quốc lộ 30, Q. Thanh Bình, T. Đồng Tháp
ĐỒNG THÁP
HV CHÍNH THỨC
84 277 3541379/ 3541359
84 277 3541992
info@hungca.com
www.hungca.com
DL 126
ISO 2000:2005, BRC, HACCP, IFS, GLOBAL GAP, ASC
Cá Tra, Basa: fillet, nguyên con; các sản phẩm GTGT...