SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
21/2019/TT-BCT 08/11/2019 23/12/2019 Thông tư Thông 21/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
24/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 24/2019/TT-BYT: quy định về quản sử dụng phụ gia thực phẩm
25/2019/TT-BYT 30/08/2019 16/10/2019 Thông tư Thông 25/2019/TT-BYT: quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản của Bộ y tế
2629/QĐ-BCT 26/08/2019 26/08/2019 Quyết định Quyết định 2629/-BCT: phê duyệt công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2018
854/XNK-TS 29/08/2019 Công văn Công văn 854/XNK-TS: Trung Quốc sửa đổi quy định quản , giám sát việc ghi nhãn bao thực phẩm đóng gói sẵn xuất nhập khẩu
6281/BCT-TTTN 26/08/2019 Công văn Công văn 6281/BCT-TTTN: hỗ trợ giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động tiêu thụ thủy sản tại thị trường trong nước
833/XNK-XXHH 23/08/2019 Công văn Công văn 833/XNK-XXHH: cấp C/O mẫu E
6225/BCT-XNK 23/08/2019 Công văn Công văn 6225/BCT-XNK: thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA
1696/QĐ-BTP 25/07/2019 16/08/2019 Quyết định Quyết định 1696/-BTP: công bố TTHC lĩnh vực hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp nhỏ vừa thuộc phạm vi chức năng quản của Bộ pháp
13/2019/TT-BCT 31/07/2019 13/09/2019 Thông tư Thông 13/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong AKFTA
12/2019/TT-BCT 30/07/2019 12/09/2019 Thông tư Thông 12/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEANTrung Quốc
732/XNK-NS 02/08/2019 Công văn Công văn 732/XNK-NS: trao đổi nội dung liên quan đến việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Đài Loan
10/2019/TT-BCT 22/07/2019 05/09/2019 Thông tư Thông 10/2019/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung Thông 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ATIGA
18/2019/TT-BYT 17/07/2019 17/07/2019 Thông tư Thông 18/2019/TT-BYT: Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
964/QĐ-BTNMT 17/04/2019 17/04/2019 Quyết định Quyết định 964/-BTNMT: ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
02/2019/TT-BYT 21/03/2019 22/09/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BYT: ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc
05/2019/TT-BKHĐT 29/03/2019 12/05/2019 Thông tư Thông 05/2019/TT-BKHĐT: hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 08/02/2019 Thông tư Thông 32/2018/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ vừa
32/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 08/02/2019 Thông tư Thông 32/2018/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp vừa nhỏ
02/2019/TT-BKHĐT 08/01/2019 11/03/2019 Thông tư Thông 02/2019/TT-BKHĐT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu hướng dẫn về đăng doanh nghiệp