SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
01/2019/TT-BTP 17/01/2019 03/03/2019 Thông tư Thông 01/2019/TT-BTP: hướng dẫn một số nội dung về đăng biện pháp bảm đảm bằng tàu bay, tàu biển
51/2018/TT-BCT 19/12/2018 04/02/2019 Thông tư Thông 51/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông liên tịch 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về quản nhập khẩu, xuất khẩu tạm xuấttái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal
03/2019/TT-BCT 22/01/2019 08/03/2019 Thông tư Thông 03/2019/TT-BCT: quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
6043/ATTP-KN 13/12/2018 Công văn Công văn 6043/ATTP-KN về việc giải quyết kiến nghị của VASEP
5842/ATTP-KN 30/11/2018 Công văn Công văn 5842/ATTP-KN quy định MRPL của phương pháp phân tích hóa chất, kháng sinh cấm
43/TT-BCT 15/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 43/TT-BCT: quy định về quản an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
1302/XNK-XXHH 08/11/2018 Công văn Công văn 1302/XNK-XXHH: Thông số 38/2018/TT-BCT
54/2018/BGTVT 14/11/2018 15/01/2019 Thông tư Thông 54/2018/BGTVT: ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam
42/2018/TT-BCT 12/11/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 42/2018/TT-BCT: sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 31/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEANÚcNiu Di-Lân
38/2018/TT-BCT 30/10/2018 14/12/2018 Thông tư Thông 38/2018/TT-BCT: quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo GSP của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ Thổ Nhĩ Kỳ
39/2018/TT-BCT 30/10/2018 14/12/2018 Thông tư Thông 39/2018/TT-BCT: quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu
17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018 01/01/2019 Thông tư Thông 17/2018/TT-BLĐTBXH: quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
26/2018/TT-BCT 14/09/2018 29/10/2018 Thông tư Thông 26/2018/TT-BCT: sửa đổi , bổ sung phụ lục IV ban hành kèm theo thông số 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong AKFTA
4821/ATTP-KN 24/09/2018 Công văn Công văn 4821/ATTP-KN về giới hạn phân tích tối thiểu
2610/TCMT-QLCT 22/08/2018 Công văn Công văn 2610/TCMT-QLCT: áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải cho khu nuôi tra
2383/TĐC-QLCL 23/08/2018 Công văn Công văn 2383/TĐC-QLCL: tham gia ý kiến tháo gỡ khó khăn về việc ghi nhãn hàng hóa
234/ĐKKD-NV 20/08/2018 Công văn Công văn 234/ĐKKD-NV: hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành quyết định 27/2018/-TTg
15/2018/TT-BCT 29/06/2018 15/08/2018 Thông tư Thông 15/2018/TT-BCT: quy định về việc phân luồng trong quy trình cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
2772/BHXN-BT 26/07/2018 Công văn Công văn 2772/BHXN-BT: giải quyết vướng mắc về đóng BHXH, BHYT
2050/TDC-QLCL 20/07/2018 Công văn Công văn 2050/TDC-QLCL: trả lời kiến nghị của DN liên quan đến vướng mắc trong việc thực hiện Thông 12/2017/TT-BKHCN