Công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến IUU

1090/XNK-TS
30/09/2020
Bộ Công Thương
Ngày 30/9/2020, Cục Xuất nhập khẩu (XNK), Bộ Công thương, đã ban hành công văn 1090/XNK-TS: cập nhật tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, Cục XNK cho biết Cục đã thường xuyên phối hợp với VASEP thực hiện các công tác tuyên truyền về chống khai thác IUU ở Việt Nam, phát hành rộng rãi các ấn phẩm bằng tiếng Việt và tiếng Anh về chống khai thác IUU tới cộng đồng DN, ngư dân, các cơ quan quản lý, các tổ chức cũng như cá nhân liên quan trong và ngoài nước nhằm truyền thông về sự nỗ lực, quyết liệt triển khai các biện pháp, giải pháp đồng bộ của Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị, quy định của EC liên quan đến IUU.

Cục XNK đã gửi kèm theo các tài liệu, văn bản liên quan đến chống khai thác IUU và đề nghị Sở Công thương 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã được đề cập tại công văn số 0959/XNK-NS như đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU…nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Công thương, góp phần duy trì và giữ vững thị phần XNK hải sản của Việt Nam tại thị trường EU trong thời gian tới.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển