Công văn 1056/XNK-XXHH: triển khai thông tư số 11/2020/TT-BCT

1056/XNK-XXHH
22/10/2020
Bộ Công Thương
Ngày 22/10/2020, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, đã có công văn 1056/XNK-XXHH về việc triển khai thông tư số 11/2020/TT-BCT.

 Theo đó, để hỗ trợ thương nhân XK hàng hoá nhằm tận dụng ưu đãi trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ và hạn chế nguy cơ gian lận xuất xứ hàng XK, Cục XNK hướng dẫn triển khai Điều 39 thông tư số 11/2020/TT-BCT như sau:

Đối với lô hàng đã XK tối đa 24 tháng trước thời điểm EVFTA có hiệu lực, các cơ quan, tổ chức cấp C/O mẫu EUR.1 kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị cấp C/O mẫu EUR.1 và đề nghị thương nhân kê khai đầy đủ và có chứng từ chứng minh các thông tin sau:

- Tên phương tiện vận chuyển, số chuyến hoặc số hiệu chuyến bay và ngày khơi hành.

- Số hiệu container và niêm phong (nếu có)

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp sau C/O mẫu EUR.1 cho lô hàng đã xuất khẩu trên 24 tháng trước thời điểm EVFTA có hiệu lực. các cơ quan, tổ chức báo cáo về Cục XNK để xem xét.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển