Công văn 1274/TCTK-PPCĐ: chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

1274/TCTK-PPCĐ
22/09/2020
Các Bộ khác
Ngày 22/9/2020, Tổng cục Thống kê đã có công văn 1274/TCTK-PPCĐ về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, phúc đáp công văn số 11125/BTC-TCT  Tổng cục Thống kê cho biết hoạt động chế biến các sản phẩm thủy sản bao gồm: thủy sản tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thủy sản ướp muối, phơi khô, sấy khô, hun khói. Tuy nhiên, nếu hoạt động ướp lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt thì được xếp vào hoạt động khai thác. Do đó, hoạt động chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18oC; chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín; chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng đều là hoạt động chế biến.

Trước đó, VASEP cũng đã có công văn 85/2020/CV-VASEP gửi Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản, công văn số 104/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thuế về vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản và đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư 26/2015/TT-BTC và công văn số 115/2020/CV-VASEP gửi Tổng cục Thuế về việc bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS.


Văn bản khác

SỐ KÝ HIỆU BAN HÀNH HIỆU LỰC LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ VĂN BẢN FILE
1523/BTC-TCHQ 18/02/2021 Công văn Công văn 1523/BTC-TCHQ: ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
14/CV-VASEP 19/02/2021 Công văn Công văn 14/CV-VASEP: Góp ý Thông tư thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT - kiến nghị không đưa các sản phẩm chế biến từ động vật, SP động vật thuỷ sản vào Danh mục kiểm dịch theo Luật Thú y
859/BNN-QLCL 09/02/2021 Công văn Công văn 859/BNN-QLCL: tăng cường hiệu quả kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản
13/2021/CV-VASEP 04/02/2021 Công văn Công văn 13/2021/CV-VASEP: kiến nghị có phương án “kiểm dịch tại cảng, kéo hàng về kho DN chờ thông quan” để giải quyết vướng mắc của thực tế
49/XNK-NS 21/01/2021 Công văn Công văn 49/XNK-NS: Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 lây lan thông qua hàng hoá nhâp khẩu
115/CV-VASEP 28/08/2020 Công văn Công văn 115/CV-VASEP: bổ sung thông tin về quy trình và công nghệ chế biến các SP thuỷ hải sản để giải quyết vướng mắc về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động CBTS
06/2021/CV-VASEP 06/01/2021 Công văn Công văn 06/2021/CV-VASEP: Giải quyết vướng mắc về xác định sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến trong quy định ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
144/2020/CV-VASEP 17/12/2020 Công văn Công văn 144/CV-VASEP: tăng giá cước, phụ phí thuê cont và tình trạng thiếu container cho XNK của các hãng tàu biển